انتشارات مشاوران دوازدهم

معرفی تخفیف های ویژه مشاوران
انتشارات مشاوران آموزش

انتشارات مشاوران در پایه 12 مجموعه کتاب‌های زیر را به چاپ رسانده است:

  1. مجموعه کتاب‌های هدفدار پایه 12 و کنکور
  2. مجموعه کتاب‌های تیزشیم (تست حرفه‌ای و جمع‌بندی کنکور)
  3. مجموعه کتاب‌های فینال (امتحان نهایی):
  • این کتاب‌ها برای مؤفقیت در امتحان نهایی و کنکور مناسب هستند.

 

جهت دریافت کتاب‌های انتشارات مشاوران آموزش با بالاترین درصد تخفیف کلیک نمایید.

به بالای صفحه بردن