خیلی سبز

انتشارات خیلی سبز کتاب

 

انتشارات کتاب های کمک آموزشی خیلی سبز اولین کتاب خود در اوایل دهه هشتاد منتشر کرد

این انتشارات با طراحی های متفاوت توانست محبوبیت فراوان در بین معلمان و دانش آموزان بدست آورد

کتاب های خیلی سبز از سال نخست دبستان تا پیش دانشگاهی و آموزن سراسری کنکور تنوع دارد

عناوین کتاب های خیلی سبز عبارتند :

آزمون ، آموزش شگفت انگیز ، تست ، جمع بندی ، شب امتحان ، کار ، ماجراهای من و درسام ، نردبام ، هفت چیز و هفت خوان

 

برای خرید کتاب های خیلی سبز کلیک کنید

کتاب خیلی سبز کتاب خیلی سبز کتاب خیلی سبز کتاب خیلی سبز کتاب خیلی سبز کتاب خیلی سبز کتاب خیلی سبز

به بالای صفحه بردن