ساختار کلی درس اول عربی جامع کنکور انسانی (پایۀدوازدهم) مشاوران

بخش واژگان:

بخش جامع واژگان دارای دو دسته‌بندی در قالب جداول به شرح ذیل می‌باشد:عربی دوازدهم انسانی

فعل ها، اسم ها، اصطلاحات، مترادف ها، متضادها، مفرد وجمع ها، مصدرها+ تست ها به همراه الگوی تستی

وجه تمایز:کتاب‌های کمک‌درسی دیگر بخش واژگان را به صورت محدودی بررسی نموده اما کتاب عربی مشاوران آموزش واژگان را از تمامی جهات ذکر شده به صورت مفصل تحلیل نموده است.

 بخش قواعد:

بخش قواعد دارای همۀ نکات کلیدی وکنکوری + تست‌ها و الگوی تستی قواعد در بخش‌های مختلف می‌باشد.

وجه تمایز: بررسی تمامی نکات کلیدی به همراه ارائۀ الگوی حل تست قواعدی

کتاب عربی جامع کنکور دوازدهم انسانی

بخش ترجمه:عربی دوازدهم انسانی مشاوران

از ویژگی‌های بخش ترجمه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • دربرگیرندۀ فنون ترجمه‌ای +تست‌ها و الگوی تستی در مطلب در بخش‌های مختلف می‌باشد.
  • چگونگی تأثیر قواعد بر روی متون عربی را بیان می کند.
  • غالبا تست ها در قالب دو الگوی تستی ترجمه های تک عبارتی وچند عبارتی ارائه شده اند.

وجه تمایز: بررسی تأثیر قواعد در ترجمه

بخش درک مطلب:

 از ویژگی‌های بخش درک مطلب می‌توان موارد ذیل اشاره نمود:

  • دربرگیرندۀ گزیدۀ جملات مفهومی و پاسخ‌های تشریحی وجامع می‌باشد.
  • در طراحی تست‌ها مواردی همچون قرابت معنایی، مفهوم کلی جمله و تناسب پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده است.

وجه تمایز: تنوع چهارگانه در طرح سؤال از متون

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن