پرفروش ها مشاوران

کنکور هدفدار مشاوران

کتابهای فاز مشاوران

فینال های مشاوران

پایه یازدهم مشاوران

پایه دهم مشاوران

کنکور نظام قدیم مشاوران

مشاوران

 مشاوران آموزش

از آنجایی‌که «علوم انسانی محور توسعه هر کشور است»؛ لازمۀ تحقق این مهم تکیه بر نظام آموزش و پرورش در ابتدا و نظام آموزش عالی در مرحلۀ بعدی در هر کشوری است.

«علوم انسانی» در ایران رشته‌ای است که باید توسط دانش‌‌آموزان، دبیران و مدیران جدی گرفته شود؛

دانش‌آموزان رشتۀ علوم انسانی باید رشتۀ خود را بشناسند.

دبیران باید علوم انسانی را جدی بگیرند.

مدیران باید اهمیت علوم انسانی را دریابند.

انتشارات مشاوران آموزش در سال 1379 با رویکرد شناخت و گسترش علوم انسانی در بین دانش‌‌آموزان و دبیران توسط آقای وحید تمنا تأسیس شد.

در آن سال‌ها بازار نشر کتاب بیشتر سهم خود را به کتاب‌های رشته‌های ریاضی و تجربی داده بودو کمتر ناشری را پیدا می‌کردی که به این رشته پرداخته باشد؛ شاید یکی از دلایل تصور ناشران در مورد رشتۀ علوم انسانی بود مبنی براینکه دانش‌آموزان علوم انسانی کتاب نمی‌خرند! و از طرف دیگر، تصور عمومی مردم این بود که «علوم انسانی مهم نیست» و این برداشت در مورد علوم انسانی جایگاه رشتۀ علوم انسانی را در بین آینده‌سازان کشور متزلزل ساخته بود.

با وجود همۀ این تصورات در مورد رشتۀ علوم انسانی، مشاوران آموزش در سال 1379 مؤفق شد 9 عنوان کتاب چاپ کند که 7 عنوان آن کتاب‌های رشتۀ علوم انسانی بود.

در آن سال‌ها، این تعداد چاپ کتاب در رشتۀ علوم انسانی یعنی ریسک!!!

اما انتشارات مشاوران آموزش در سال 1385 مؤفق شد با فاصله‌ای معنادار مهمترین نشر آموزشی و کمک آموزشی علوم انسانی کشور شود.

مشاوران آموزش اعتماد کرد بر «رشد علوم انسانی و دانش‌آموزان علوم انسانی» و نتیجۀ این اعتماد، کسب باور به این بود که: «علوم انسانی را باید جدی گرفت!»

انتشارات مشاوران با این باور تغییری بنیادین در تدوین کتاب‌های آموزشی رشتۀ علوم انسانی ایجاد کرد و از همه مهمتر این نهال را کاشت و امیدوار است هر چه زودتر به درختی پربار تبدیل شود که «دروس علوم انسانی، دروس حفظی نیست».

به بالای صفحه بردن