منطق 10 و فلسفه 11 مشاوران آموزش:

  • نشانه و رد پا برای دانش آموز در کتاب امسال مشاوران آموزش:

چرا؟

مطالب مهم را یکبار دیگر از دریچه سوال خیز بودن و طرح سوال میبیند، میخواند و یاد میگیرد.
مطالب مهم را برای خودش بصورت یک جمع بندی از هر درس و هر مبحث، یادداشت میکند در موقع مرور مطالب این جمع بندی ها بسیار ارزشمند خواهد بود و زمان زیادی برای دانش آموزان ذخیره میکند.
دبیران نیز میتوانند از این قسمت ها برای:
طرح سوال برای دانش آموزان، تاکید بر قسمت های مهم درس، تشویق دانش آموزان به طرح سوال های دیگری از همان قسمت و در واقع تقویت و تحریک روحیه سوال سازی در بچه ها استفاده کنند.

  • ریزه کاری ها در کتاب مشاوران؟

در کتاب پایه کنکور99 دقیقا ریزه کاری های هر موضوع را برای دانش آموزان آورده ایم، چرا؟ تا بر تمام مسائل احتمالی مسلط شوند. ریزه کاری ها مثل فوت کوزه گری می مانند، یعنی بعد از اینکه دانش آموز بر تمامی مفاهیم و مطالب تسلط پیدا کرد برایش ریزه کاری های هر مبحث را توضیح میدهید. دبیران محترم از این قسمت چه استفاده ای میتوانند بکنند؟ نکات کلیدی،نکات طلایی حل تست ها ، نکات ظریفی که باعث میشود رتبه دانش آموز شما حداقل 1000نفر جابجا شود.

  • پاسخ نامۀ منطق 10 و فلسفه 11 (کنکور 99) مشاوران چطور نوشته شده است؟

حتما پاسخ نامه را بخوانید حتی درسوالاتی که پاسخ آنها را درست داده اید.پاسخ نامه مکمل درسنامه است و شاید نکته جدیدی در آن پیدا کردید.
در پاسخنامه، تمامی گزینه ها تحلیل شده ، اینکه بدانید چرا گزینه های دیگر رد میشوند و چرا گزینه صحیح ،صحیح است.
به همین خاطر شما با خواندن پاسخنامه ، میتوانیدآن قسمت از درس را مرور کنید، و علاوه بر آن نکته ی جدیدی یاد بگیرید.
با این رویکرد قدرت تحلیل گزینه ها در شما رفته رفته قوی میشود و بعدازاینکه این روش ملکه ذهن تان شد با تمامی تست ها به همین صورت برخورد میکنید .ازمزایای یادگیری این توانایی این است که ،اگر شما پاسخ صحیح سوالی را ندانید بجای توسل به شانس و انتخاب کردن گزینه ای، میتوانید با ردکردن گزینه های خطا با درصد خیلی نزدیک تری پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

  • سطح بندی سوالات در فلسفه و منطق مشاوران آموزش:

ما در کتاب فلسفه ومنطق کنکور99 مشاوران آموزش، در هر درس دوسطح از پرسش های چهارگزینه ای قرار داده ایم.

  1. سطح اول (دست گرمی): قرار است به نوعی جمع بندی درسنامه باشد و اغلب سوالات حافظه ای ودانشی وساده برای محک زدن دانش آموز، اینکه مطالب را بخوبی فهمیده یا اینکه نیاز هست برگردد ودوباره مرور کند.
  2. سطح دوم (سوالات استاندارد): در اینجا یا سوالاتی ست که در آزمون های سراسری آمده،یا بابیشترین درصدتشابه با آنها طرح شده است، و دارای سوالات سخت،ساده و متوسط است درست مانند آزمون های سراسری
به بالای صفحه بردن