مشاوران آموزش

پرفروش ها مشاوران

کنکور هدفدار مشاوران

کتابهای فاز مشاوران

فینال های مشاوران

پایه یازدهم مشاوران

پایه دهم مشاوران

کنکور نظام قدیم مشاوران

مشاوران

انتشارات مشاوران آموزش، به عنوان ناشر تخصصی علوم انسانی، از سال ۱۳۷۸ کار خود را شروع نموده است و در حال حاضر به علاوه بر رشتۀ علوم انسانی در دروس عمومی (دروش مشترک بین همۀ رشته‌ها) نیز فعالیت می‌کند.

کتاب‌های مشاوران و کنکور نظام قدیم هموراه تشابه و تطابق خیلی بالایی داشته است به طوری که بالای ۷۵% بین کتاب‌های مشاوران و سؤالات کنکوری وجود داشته است.

در زمینۀ نظام جدید آموزشی نیز  این انتشارات تنها ناشری است که همۀ دروس تخصصی پایه کنکور رشتۀ علوم انسانی، پایۀ دوازدهم رشتۀ علوم انسانی و دروس عمومی را در ۵ عنوان چاپ کرده است.

انتشارات مشاوران علاوه بر چاپ کتاب در دروس علوم انسانی و دروس عمومی خدمات گستردۀ دیگری را هم ارائه می‌کند.

بخشی از خدمات تخصصی مشاوران آموزش را در لینک زیر مشاهده نمایید:

خدمات تخصصی انتشارات مشاوران آموزش

لینک دانلود کتاب‌های چاپ شده از انتشارات مشاوران آموزش