یکی از مجموعه کتاب‌هایی که انتشارات مشاوران آموزش به چاپ رسانده است، مجموعه کتاب‌های فینال (امتحان نهایی) می‌باشد.

تاکنون انتشارات مشاوران  10 عنوان کتاب فینال به شرح ذیل به چاپ رسانده است:

  1. فینال تاریخ دوازدهم
  2. فینال جامعه شناسی دوازدهم
  3. فینال انگلیسی دوازدهم
  4. فینال علوم و فنون ادبی دوازدهم
  5. فینال جغرافیا دوازدهم
  6. فینال عربی دوازدهم (ریاضی و تجربی)
  7. فینال فلسفه دوازدهم
  8. فینال فارسی دوازدهم (انسانی، ریاضی و تجربی)
  9. فینال ریاضی ۱۲ (انسانی)
  10. فینال عربی دوازدهم (انسانی)

این کتاب‌ها جهت مؤفقیت در امتحانات نهایی و کنکور مناسب می‌باشند.

به بالای صفحه بردن