نظام قدیم در آموزش و پرورش ایران از اواخر دهه 70 که نظام آموزشی کشور ترمی واحدی بود شکل گرفت؛ با توجه به اینکه اوایل دهه 80 نظام آموزشی به سالی واحدی تغییر پیدا کرد.

درراستای این تغییرات کنکور در سال‌های 83-81 به این صورت بود که برای هر دو گروه داوطلبان نظام قدیم و جدید سؤالات جداگانه‌ای طرح می‌شد.

طبق اظهارات رسمی مسئولین (صحبت‌های رئیس وقت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش وپرورش) دربارۀ نحوۀ برگزاری کنکور 98 و 99، کنکور سال 98 نیز شامل سؤال‌های جداگانه خواهد بود.

انتشارات مشاوران آموزش به عنوان ناشر کتاب‌های کمک‌درسی کتاب‌های نظام قدیم را به صورت جداگانه به چاپ رسانده است تا مورد استفاده داوطلبان کنکور نظام قدیم قرار گیرد.

به بالای صفحه بردن