کتاب کمک درسی

تاثیر کتاب های کمک درسی بر روی دانش آموزان

بنظر من لازم نیست که هر روز دانش آموزان این کتاب ها را به همراه خود داشته باشند چون که بهترین و اصلی ترین محل آموزش همان مدرسه است و این کتاب ها می توانند در مدرسه باشند. .یوسف ناصری در مصاحبه ای که با عصر ایران داشت گفت کسانی که هنوز به سن ۱۸سال …

تاثیر کتاب های کمک درسی بر روی دانش آموزان ادامه مطلب »