فاز امتحان پایه 11

با استفاده از فاز امتحان علوم و فنون ادبی دوازدهم مشاوران آموزش:

  1. از ابتدای سال با توجه به تدریس معلم مباحث مربوطه را بخوانید و پاسخ دهید.
  2.  نزدیک امتحانات از خودتان امتحان بگیرید

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

به بالای صفحه بردن