فاز امتحان

یکی از مهمترین عواملی که موجب مؤفقیت هر دانش ‌آموزی می‌شود تسلط کافی بر مباحث درس است. انتشارات مشاوران آموزش پس از انجام بررسی‌های متعدد و با در نظر گرفتن این نیاز کتاب‌های فاز امتحان که شامل نمونه سؤالات امتحانی همراه با پاسخنامۀ تشریحی هستند را به چاپ رساند.

این کتاب ها هم در طول ترم و هم در امتحانات پایان ترم  مرجع معتبر و خوبی برای دانش‌آموزان است؛ چرا که دانش‌آموزان در طول ترم و همراه با تدریس دبیر با نمونه‌سؤالات مرتبط با هر درس آشنا می‌شوند و هم در پایان ترم هر دانش‌آموزی می‌تواند از خودش امتحان بگیرد.

مشاهده سبد خرید “فاز امتحان ریاضی و آمار ۱۰ مشاوران آموزش” به سبد شما افزوده شد.