پایۀ یازدهم انسانی و عمومی مشاوران

انتشارات مشاوران آموزش مجموعه کتاب های هدفدار پایۀ یازدهم را برای دانش‌آموزانی  که در این مقطع تحصیلی مشغول به تحصیل هستند منتشر کرده است.

این انتشارات با بیش از یک دهه فعالیت عنوان‌های متعددی را برای پایۀ یازدهم به چاپ رسانده است. بخشی از کتاب های مشاوران آموزش در پایۀ یازدهم شامل موارد زیر می‌باشد:

 • تاریخ هدفدار پایۀ یازدهم
 • جامعه‌شناسی هدفدار
 • جغرافیا هدفدار
 • روانشناسی جامع
 • ریاضی و آمار هدفدار
 • زبان انگلیسی هدفدار
 • عربی جامع (رشتۀ انسانی)
 • عربی زبان قرآن (رشته ریاضی و تجربی)
 • علوم و فنون ادبی هدفدار
 • فاز امتحان تاریخ
 • فاز امتحان دین و زندگی
 • فاز امتحان عربی انسانی
 • فاز امتحان فارسی
 • فاز امتحان فلسفه
 • و…

مشاهده همه 11 نتیجه

به بالای صفحه بردن