پایه دهم انسانی و عمومی مشاوران آموزش

ویژگی‌های کتاب‌های جامع هدفدار  (انسانی و عمومی):

  • درسنامۀ جامع و کامل به منظور شرح درس به درس مطالب، مطابق آخرین تغییرات کتاب درسی
  • سؤالات پاسخ کوتاه، پاسخ کامل، جای خالی و…
  • سؤالات تستی و امتحانی پتایان نیمسال اول و دوم
  • پاسخنامۀ تشریحی

ویژگی‌های کتاب‌های فاز امتحان پایۀ دهم:

  • چند سری سؤال امتحانی برای نوبت اول
  • چند سری سؤال امتحانی برای نوبت دوم
  • پاسخنامۀ تشریحی

کتاب‌های هدفدار مشاوران آموزش در پایۀ دهم برای نیازهای آموزشی دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی تألیف گردیده‌اند و اگر دانش‌آموزی تمایل دارد فقط نمونه سؤال داشته باشد می‌تواند از مجموعه کتاب‌های فاز امتحان استفاده کند.